CAD Logo
CAD Nord - De Fri Autoværksteder

Vi holder de nordjyske biler kørende,

vi skaber tryghed for dig og din bil


Vi lever op til den anbefalede service og stempler servicebogen

- ingen tvivl om garantien


CAD Nord - vi er dit lokale autoværksted i Nordjylland


CAD Nord - vi er dit lokale autoværksted i Nordjylland


CAD Nord - vi er dit lokale autoværksted i Nordjylland
Reparationsregler

reperationsreglerI henhold til CAD´s vedtægter - § 3, litra e - er værkstederne forpligtet til at iagttage nedennævnte:

1. Reparationsordren
En reparationsordre skal være klar og entydig. Hvis kunden beder om det udleveres kopi af skiftlig reparationsordre med beskrivelse af det bestilte arbejde og forventet færdiggørelsestidspunkt. Værkstedet er ansvarlig for eventuelle underleverandørers arbejde.

2. Tilbud og overslag
Når det er muligt giver værkstedet efter kundens ønske en fast pris eller et overslag. Medmindre et fast tilbud er accepteret af begge partner, anses en prisangivelse for at være et overslag. Et overslag bør ikke overskrides med mere end 15% uden at kunden først kontaktes. Opgivne priser er inkl. moms. Ethvert overslag indeholder en eventuel underleverandørs arbejde.

3. Omkostninger ved adskillelse
Kunden skal på forhånd acceptere omkostninger, som er nødvendige for at afgive et tilbud, således at det ligger klart, hvorvidt kunden skal betale, hvis tilbudet ikke accepteres, samt i hvilket omfang omkostningerne er indregnet i tilbud eller overslag.

4. Udvidelse af reparation
Hvis det bliver klart under en reparation, at yderligere arbejde er ønskeligt eller nødvendigt, skal værkstedet udfolde enhver rimelig anstrengelse for at komme i kontakt med kunden og informere herom, hvorfor det er vigtigt at notere sig aktuelle numre på telefon/mobil på såvel arbejdsplads som i hjemmet, samt evt. mailadresse allerede ved modtagelse af reparationsordren.

5. Færdiggørelsestidspunkt
Tidspunktet for reparationens afslutning opgives kun til kunden, såfremt det kan overholdes.

6. Faktura
Faktura skal være let læselig og give en detaljeret beskrivelse af reparationen/arbejdslønnen og medgåede materialer og i øvrigt være i overensstemmelse med Konkurrencerådets faktureringsregler, se evt. www.forbrug.dk.

7. Betalingsbetingelser
Kunden bør gøres opmærksom på værkstedets betalingsbetingelser samtidig med reparationsaftalen. Værkstedet kan udøve sin tilbageholdsret indtil betaling sker, såfremt der ikke er aftalt kredittid.

8. Reklamationer
Reklamationer over mangler ved det udførte arbejde skal meddeles værkstedet så hurtigt som muligt, så afhjælpning kan ske. I tilfælde af tvist kan kunden kontakte Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark for at få en vurdering af sagen.

9. Ansvar
Værkstedet skal omhyggeligt drage omsorg for kundens køretøj, så længe det er i værkstedets varetægt. Værkstedet bør være forsikringsdækket for ansvaret for kundens køretøj.

10. Udskiftede reservedele
Udskiftede reservedele skal udleveres eller forevises kunden, hvis denne ved reparationsaftalens indgåelse eller ved afhentning af bilen anmoder herom, medmindre der er tale om en garantireparation eller ombytningsdele.

11. Meddelelse til kunden om defekter
Selv om værkstedets ansvar er begrænset til det bestilte arbejde, skal kunden gøres opmærksom på fejl og mangler, som man under arbejdet bliver opmærksom på.


Nyhedsbrev

Vil du holdes opdateret med nyheder fra CAD Nord? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev her.